Omschrijving

In dit webinar wordt stilgestaan bij de aandachtspunten ter voorkoming van een weigering van de ziektewetuitkering. Daarbij wordt ook het verschil met de WW besproken. Verder wordt aandacht besteed aan de rol van een eigenrisicodrager bij het opleggen van de sanctie in verband met een benadelingshandeling.

Onderwerpen

  • Einde dienstverband tijdens ziekte
  • Recht op ZW
  • Benadelingshandeling
  • Voorzienbaarheid ziekte
  • Eigenrisiodrager
  • Goed werkgeverschap
  • Beleid UWV

MEEWERKEN AAN EINDE DIENSTVERBAND TIJDENS ZIEKTE – 21 MAART 2023 – KERSTIN HOPMAN

 60,00 excl. BTW

Dit product is een webinar on demand, wat betekent dat het een opgenomen online presentatie is die op elk gewenst moment bekeken kan worden

Contact

Nieuwsbrief

We houden u op de hoogte over onze nieuwe cursussen en studiereizen. We beloven geen spam!

© 2023 Soedamah Advocaten Cursus