Suriname

Arbeidsrecht & Sociaal zekerheidsrecht

16 PO PUNTEN

DEZE cURSUS GAAT 100% DOOR! Aanmelden nog mogelijk!

2 maart t/m 9 maart 2023

WELKOM

De cursus

Soedamah Advocaten zal in samenwerking met Ramdhan Advocaten een cursus organiseren naar Suriname. Wij bieden reizen aan waarbij u niet alleen uw kennis op het gebied van de advocatuur verruimt, maar ook tijd heeft voor andere aspecten. In vier dagen cursus van 08:00 tot 12:30 uur haalt u in het begin van het jaar al 16-PO punten! In de resterende dagen heeft u voldoende vrije tijd om Suriname te (her)ontdekken. Wij organiseren excursies waarbij u zich kan aansluiten.

 

basis PAKKET

We bieden een basispakket aan waarbij de reis- en verblijfskosten exclusief zijn. We hebben hier speciaal voor gekozen omdat ieder van u specifieke wensen kan hebben. Zo kunt u arriveren wanneer u wilt, vliegen wanneer u wilt en overnachten in een hotel naar eigen keuze. 

 

Binnenland

Er zijn een beperkt aantal plekken welke tegen een scherp tarief worden aangeboden. Wees er dus snel bij! VOL = VOL.

CURSUS GAAT100% DOOR! AANMELDEN NOG MOGELIJK!

De studiereis voor arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht gaat 100% door! Aanmelden is nog mogelijk via het basispakket!

Voorwaarden

Het is verplicht om zelf een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten. Prijswijzigingen worden voorbehouden. De cursus vindt toepassing bij voldoende deelnemers en iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden & Klachtenregeling.

01

Cursus Programma

pARAMARIBO - DO 2 mrt t/m ma 6 mrt

DONDERDAG 2 maart 2023

Vrijdag 3 maart 2023

ZW en WW vanuit arbeidsrechtelijk perspectief met expliciete aandachtspunten rond einde dienstverband. – mr. Kerstin Hopman
 
ZW 
 • Eigenrisicodragerschap;

 • Verschil ER WIA/ZW

 • 7:629 BW of 29 ZW?

 • No-riskpolis

 • Benadelingshandeling: aandachtspunten bij einde dienstverband

Loondoorbetaling bij ziekte – mr. Pieter Fluit 

 • hoogte/duur loondoorbetaling, (mede ivm bonus, lease-auto en ORT etc)
 • Samentelling ziekteperiodes
 • Verplichtingen werkgever en werknemer
 • Ziekte en conflict
 • Deskundigenoordeel en second opinion
 

zaterdag 4 maart 2023

ZW en WW vanuit arbeidsrechtelijk perspectief met expliciete aandachtspunten rond einde dienstverband. – mr. Kerstin Hopman

WW

 • Belang van juist geformuleerde VSO in het kader van de ontstaansvoorwaarden
 • Fictieve opzegtermijn
 • Dringende reden volgens de CRvB
 • Nalaten passende arbeid te behouden/aanvaarden


Ontslag en ziekte – mr. Pieter Fluit

 • ontslagvergoedingen en ziekte
 • Kolom, SIPOR en Victoria.
 • Laatste stand van zaken rondom Xella
 • Compensatieregeling transitievergoedingen
 

zondag 5 maart 2023

WIA vanuit arbeidsrechtelijk perspectief – mr. Kerstin Hopman

 • Loonsanctie
 • Verlengde/verkorte wachttijd
 • Verschil voor wg/wn tussen IVA en WGA
 • Duurzame arbeidsongeschiktheid
 • Aandachtspunten bij einde dienstverband en WGA
 • Aandachtspunten bij hernieuwde uitval: uitleg AMBER en de vraag of de passende arbeid stilzijgend de bedongen is geworden.
 • Eigenrisicodragerschap

 

maandag 6 maart 2023

Ontslag en ziekte – mr. Pieter Fluit

 • Re-integratie
 • Het re-integratiedossier (tips en tricks)
 • Inhoud van de plichten van wg en wn
 • Re-integratievorderingen
 • Sancties bij schending ervan
 • Re-integratie en WIA (ERD)
 • Re-integratie en ZW (ERD)

NICKERIE - di 7 mrt t/m wo 8 mrt

dinsdag 7 MAART

Excursies
Nog nader in te vullen

woensdag 8 MAART

Excursies
• Holi-Phagwa 2023 – Feest- en gedenkdagen 

Nog nader in te vullen

Eind Diner

VERTREK & AANKOMST do 9 mrt t/m 10 mrt

donderdag 9 MAART

Vertrek van Nickerie naar vliegveld Paramaribo 

Terugreis Nederland 16:45u

VRIJDAG 10 maart 2023

Aankomst in Nederland 5:30u

02

Pakket

1495

Exclusief BTW

Basis

kerstin

hopman

mr. Kerstin Hopman is al ruim 30 jaar werkzaam op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht. Naast advocaat (Advocatenkantoor Kerstin Hopman) is zij tevens docent en auteur. Zij doceert bij organisaties als de OSR, VAAN, CPO, AVDR, VU Law Academy, ARAG, DAS, FNV, CNV en AOB.

Zij is (bestuurs-)lid van de specialisatievereniging voor sociaalzekerheidsadvocaten SSZ en lid van de wetgevingscommissie arbeidsrecht, aandachtsgebied sociale zekerheid, van de NOvA.

 

Tot slot staat zij bij de NOvA geregistreerd als peer reviewer sociale zekerheid.

Pieter Fluit is sinds 2001 aan Stadhouders Advocaten verbonden en gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN). Pieter behandelt met name zaken op het grensvlak tussen arbeids- en socialezekerheidsrecht. Te denken valt aan problemen bij re-integratie en ontslag van zieke werknemers.

Naast zijn praktijk publiceert Pieter regelmatig over arbeidsrecht en sociale zekerheid, en treedt hij op die terreinen ook vaak op als docent. Hij is mede-auteur van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht en mede-auteur van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Ook is Pieter samensteller van de bundel Socialezekerheidswetgeving en medeauteur van het boek Arbeidsrecht in de praktijk. Sinds 2013 is Pieter lid van de Beroepscommissie van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast is hij sinds medio 2018 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Voorts is hij plaatsvervangend lid van de SER Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

pieter

fluit

lachman

soedamah

Lachman Soedamah studeerde Nederlands recht. Eerst in Paramaribo, later in Amsterdam. In 1987 voltooide hij zijn examen Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1988-1999 is Lachman Soedamah werkzaam geweest als advocaat en procureur te Amsterdam bij het Advocaten kollektief Bijlmermeer, een algemene rechtspraktijk. Van 1999 tot heden heeft hij als advocaat en procureur gewerkt bij Soedamah Advocaten te Amsterdam. Als advocaat is hij betrokken geweest bij vele aandachttrekkende zaken, waaronder de SLM-vliegramp in 1989, de Bijlmerramp in 1992 en de ramp met het toestel van Turkish Airlines in 2009.

Lachman Soedamah is actief in verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties en is sinds 2002 verbonden aan de Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD). Vanaf begin 2009 heeft hij de advocatuur gecombineerd met het promotieonderzoek dat hij als buitenpromovendus heeft verricht aan de Open Universiteit over de grensgeschillen van Suriname met zijn buurlanden.

Regelmatig organiseert hij cursussen voor advocaten in Nederland en Suriname. De laatste jaren is hij nauw betrokken bij het sociaal, maatschappelijk en politiek gebeuren in Suriname.

mr. K. Ramdhan is als advocaat werkzaam voor Ramdhan Advocaten te Amsterdam en is  zelfstandig ondernemer. mr. K. Ramdhan studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. In 1997 is hij beëdigd als advocaat in het Arrondissement Amsterdam. In 2002 is hij afgestudeerd als strafrechtspecialist aan de Willem Pompe Instituut te Utrecht. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtspecialisten.

Zijn naamsbekendheid verwierf hij door rechtsbijstand in verschillende mega strafzaken op het gebied van drugs, witwassen, oplichting, fraude, ondergrondsbankieren en mensenhandel. 

Naast het rechtsgebied strafrecht (volwassen en jeugdstrafrecht) verleent hij ook rechtsbijstand in reguliere vreemdelingenzaken en vreemdelingenbewaring. 

K.

Ramdhan